HOTELI 

Satelitska mapa Rume

Još satelitskih mapa:

maps.google.com - Ruma, satelitska mapa od Google Maps

bing.com/maps - Ruma, Satelitska mapa od Bing mapa

yandex.com/maps/ - Ruma, Satelitska mapa od Jandeks

Zoom.Earth - Ruma, satelitska mapa uživo od 15 minuta zakašnjenja

Zoom.Earth HD - Ruma, satelitska mapa uživo na svakih 12 sati

Najbližih naseljenih mesta:

Irig - 5.22 kilometara severno

Voganj - 5.23 kilometara zapadno

Pavlovci - 5.68 kilometara severozapadno

Kraljevci - 5.89 kilometara jugoistočno

Mali Radinci - 6.62 kilometara istočno

Šašinci - 7.94 kilometara jugozapadno

Žarkovac - 8.96 kilometara istočno

Rivica - 9.31 kilometara severno

Stejanovci - 9.4 kilometara severozapadno

Dobrodol - 9.91 kilometara istočno

Šatrinci - 9.93 kilometara severoistočno

Dobrinci - 10.2 kilometara jugoistočno

Irig - 10.73 kilometara severno

Bankovci - 11.15 kilometara severoistočno

Jarak - 11.29 kilometara jugozapadno

Jazak - 11.56 kilometara severno

Novi Stan - 11.8 kilometara istočno

Putinci - 11.83 kilometara istočno

Veliki Radinci - 12.31 kilometara zapadno

Mala Remeta - 12.48 kilometara severozapadno

Pronađite hotele blizu Ruma:

Booking.com

Najudaljenijih naseljenih mesta u svim pravcima sveta:

Severoistok

Mokrin - 112.73 kilometara

Nakovo - 112.56 kilometara

Radojevo - 111.53 kilometara

Banatsko Veliko Selo - 109.1 kilometara

Novi Kozarci - 106.41 kilometara

Sever

Ðala - 129.12 kilometara

Horgoš - 127.91 kilometara

Rabe - 127.18 kilometara

Krstur - 126.34 kilometara

Majdan - 125.52 kilometara

Severozapad

Bački Breg - 123.03 kilometara

Riđica - 122.7 kilometara

Rastina - 122.35 kilometara

Zimovnik - 120.77 kilometara

Kolut - 120.63 kilometara

Istok

Radujevac - 239.75 kilometara

Balej Pivnica - 238.08 kilometara

Bukovče - 237.48 kilometara

Kobišnica - 237.29 kilometara

Srbovo - 236.67 kilometara

Ruma

Zapad

Jamena - 61.26 kilometara

Lipac - 58.92 kilometara

Ilinci - 56.09 kilometara

Batrovci - 54.45 kilometara

Vašica - 50.9 kilometara

Jugoistok

Crešnevo - 364.27 kilometara

Klinčarska Mahala - 362.88 kilometara

Javorska Mahala - 362.59 kilometara

Selište - 362.13 kilometara

Terzijska Mahala - 362.12 kilometara

Jug

Slomna Gora - 241.86 kilometara

Vrba - 240.49 kilometara

Vranići - 238.74 kilometara

Draga - 238.18 kilometara

Zapadni Mojstir - 238.13 kilometara

Jugozapad

Lonjin - 94.87 kilometara

Velika Reka - 94.57 kilometara

Donji Čitluk - 94.46 kilometara

Vranić - 94.29 kilometara

Matići - 94.16 kilometaraVladimirovac, Beograd, Zaječar, Lazarevac, Štitar, Trstenik, Čurug, Crepaja, Sakule, Ripanj


Pravila o privatnosti