HOTELI 

Satelitska mapa Bačke Palanke

Još satelitskih mapa:

maps.google.com - Bačka Palanka, satelitska mapa od Google Maps

bing.com/maps - Bačka Palanka, Satelitska mapa od Bing mapa

yandex.com/maps/ - Bačka Palanka, Satelitska mapa od Jandeks

Zoom.Earth - Bačka Palanka, satelitska mapa uživo od 15 minuta zakašnjenja

Zoom.Earth HD - Bačka Palanka, satelitska mapa uživo na svakih 12 sati

Najbližih naseljenih mesta:

Rasadnik - 0.52 kilometara jugozapadno

Centar - 0.81 kilometara zapadno

Sinaj - 1.9 kilometara zapadno

Novi Majur - 4.17 kilometara severozapadno

Novi Majur - 5.3 kilometara severozapadno

Neštin - 5.39 kilometara jugoistočno

Sinkerek - 8.47 kilometara jugoistočno

Karađorđevo - 8.63 kilometara severozapadno

Obrovac - 8.72 kilometara severozapadno

Donji Majur - 8.76 kilometara zapadno

Gornji Majur - 8.92 kilometara severozapadno

Nova Gajdobra - 9.54 kilometara severno

Vizić - 9.82 kilometara jugoistočno

Molovin - 9.94 kilometara jugozapadno

Ljuba - 10.24 kilometara južno

Čelarevo - 10.29 kilometara istočno

Susek - 11.12 kilometara istočno

Selište - 11.55 kilometara zapadno

Ðipša - 11.57 kilometara jugoistočno

Sot - 11.65 kilometara jugozapadno

Pronađite hotele blizu Bačka Palanka:

Booking.com

Najudaljenijih naseljenih mesta u svim pravcima sveta:

Severoistok

Radojevo - 121.77 kilometara

Hetin - 118.05 kilometara

Rabe - 116.67 kilometara

Majdan - 115.43 kilometara

Nakovo - 114.62 kilometara

Sever

Bački Vinogradi - 103.46 kilometara

Šupljak - 101.27 kilometara

Veliki Radanovac - 99.89 kilometara

Palić - 99.29 kilometara

Subotica - 96.85 kilometara

Severozapad

Bački Breg - 82.97 kilometara

Kolut - 80.31 kilometara

Zimovnik - 79.57 kilometara

Bezdan - 76.17 kilometara

Bački Monoštor - 70.48 kilometara

Istok

Radujevac - 280.43 kilometara

Rtkovo - 274.29 kilometara

Prahovo - 273.05 kilometara

Korbovo - 273 kilometara

Velika Vrbica - 271.45 kilometara

Bačka Palanka

Zapad

Bačko Novo Selo - 20.58 kilometara

Petkovac - 12.41 kilometara

Donji Panjik - 12.37 kilometara

Selište - 11.55 kilometara

Donji Majur - 8.76 kilometara

Jugoistok

Crešnevo - 405.84 kilometara

Klinčarska Mahala - 404.48 kilometara

Javorska Mahala - 404.07 kilometara

Selište - 403.74 kilometara

Terzijska Mahala - 403.74 kilometara

Jug

Slomna Gora - 276.25 kilometara

Vrba - 274.42 kilometara

Vranići - 273.69 kilometara

Istočni Mojstir - 272.68 kilometara

Zapadni Mojstir - 272.62 kilometara

Jugozapad

Jamena - 48.34 kilometara

Lipac - 46.8 kilometara

Domuskela - 39.34 kilometara

Šanac - 31.73 kilometara

Morović - 30.23 kilometaraZvečka, Čenta, Vrnjačka Banja, Nova Pazova, Negotin, Padej, Vršac, Alibunar, Ilandža, Perlez


Pravila o privatnosti